Join us for the upcoming live webinar on ‘How to Empower Parents of Struggling Teens in Your Organization’. RSVP  

Powiadomienie o Ochronie Prywatności

1. Wprowadzenie

W niniejszym Powiadomieniu o ochronie prywatności („Powiadomienie”) opisano sposób, w jaki Rethink Benefits oraz oddział RethinkCare spółki Rethink Autism, Inc. („Rethink”, „Rethink Benefits”, lub „my”) gromadzą, wykorzystują, ujawniają, zabezpieczają oraz ostatecznie niszczą (działania zbiorczo zwane „przetwarzaniem”) Twoje dane osobowe. Dane osobowe to wszystkie informacje, które identyfikują Cię jako konkretną osobę lub mogą to zrobić.

Niniejsze Powiadomienie ma zastosowanie do danych osobowych gromadzonych na naszych witrynach internetowych (rethinkbenefits.com oraz RethinkCare.com), w aplikacjach mobilnych (Rethink Benefits oraz RethinkCare: Mindfulness i Medytacja), za pośrednictwem powiązanych z nimi technologii oraz mediów służących do komunikacji, a także danych gromadzonych podczas wszelkich interakcji z Tobą odbywających się poza Internetem (zbiorczo zwanych „usługami”). Nasze witryny internetowe posiadają sekcje publiczne oraz dostępne wyłącznie dla subskrybentów. Nasze aplikacje mobilne stanowią część naszych usług przeznaczonych wyłącznie dla subskrybentów.

Nasze usługi mogą zawierać łącza do witryn internetowych podmiotów zewnętrznych. Niniejsze Powiadomienie nie ma zastosowania do takich witryn.

W niniejszym Powiadomieniu zwrot „Ty” oznacza każdą osobę, której dane osobowe przetwarzamy. Osoby takie przeważnie będą pracownikami klienta korporacyjnego spółki Rethink Benefits lub klienta korporacyjnego partnera kanałowego spółki Rethink Benefits; rodzicem dziecka, któremu świadczone są usługi; członkiem „grupy wsparcia” dziecka (na przykład członkiem rodziny lub nauczycielem) zaproszonym do udziału w usługach; lub osobą odwiedzającą nasze witryny dostępne publicznie. W przypadku rodziców i opiekunów prawnych, termin „Twoje dane osobowe” obejmuje dane osobowe Twojego dziecka. W niniejszym Powiadomieniu termin „główny posiadacz konta użytkownika” oznacza pracownika klienta korporacyjnego spółki Rethink Benefits lub klienta korporacyjnego partnera kanałowego Rethink Benefits, który rejestruje się do korzystania z usług.

Partnerzy kanałowi Rethink Benefits to pośrednicy, wybrani i/lub zatwierdzeni przez Twoją organizację, za pośrednictwem których możesz uzyskać dostęp do naszych usług. Niniejsze Powiadomienie nie ma zastosowania do czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych realizowanych przez naszych partnerów kanałowych. Jeśli nie masz pewności, czy uzyskujesz dostęp do naszych usług za pośrednictwem partnera kanałowego, skonsultuj się ze swoją organizacją.

Spółka Rethink Benefits zapewnia narzędzia online, treści oraz powiązane usługi w trzech odrębnych środowiskach dostępnych wyłącznie za pośrednictwem subskrypcji: (1) „Rethink Benefits At Home” pomaga rodzinom z dziećmi mającymi trudności z nauką, rozwojem społecznym lub zachowaniem; (2) „Rethink Benefits At Work” pomaga pracodawcom zwiększać integrację w zakresie neuroróżnorodności w miejscu pracy; oraz (3) RethinkCare pomaga pracownikom poprawić swój dobrostan psychiczny i zwiększyć swoją wydajność.

Administratorem danych w zakresie usług jest Rethink Benefits.

Rethink Benefits oraz RethinkCare stanowią część grupy przedsiębiorstw Rethink. Niniejsze Powiadomienie o ochronie prywatności ma zastosowanie wyłącznie do oddziałów Rethink Benefits oraz RethinkCare.

 

2. Zmiany w niniejszym Powiadomieniu

Co pewien czas będziemy aktualizować niniejsze Powiadomienie i będziemy komunikować Ci istotne zmiany za pośrednictwem odpowiednich kanałów (na przykład za pomocą komunikatu wyświetlanego w naszych usługach). Niniejsze Powiadomienie zostało ostatnio zaktualizowane 23 czerwca 2021 r.

 

3. Dane osobowe, które gromadzimy

3.1 Kategorie gromadzonych danych

Gromadzimy następujące kategorie danych osobowych:

 • Identyfikatory, takie jak Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa użytkownika oraz adres IP.
 • Dodatkowe dane osobowe określone przez stosowne przepisy prawa stanowego USA: adres, numer telefonu.
 • Chronione kategorie danych oraz „szczególne kategorie danych osobowych” UE, takie jak płeć i dane dotyczące zdrowia.
 • Dane biometryczne (np. dane dotyczące snu i tętna zbierane z urządzenia do noszenia na ciele).
 • Informacje handlowe, takie jak zakupy, których u nas dokonujesz.
 • Aktywność internetowa / zużycie Internetu na naszych witrynach i aplikacjach.
 • Informacje związane z zatrudnieniem, takie jak pełniona funkcja lub stanowisko.

3.2 Kategorie źródeł

Gromadzimy wskazane powyżej kategorie danych osobowych z następujących kategorii źródeł:

 • Bezpośrednio od Ciebie, na przykład wtedy, gdy wypełniasz formularz internetowy lub przekazujesz nam informacje dotyczące swojego dziecko podczas wideo-konsultacji Rethink.
 • Od innych użytkowników usług dostępnych wyłącznie za pośrednictwem subskrypcji, na przykład gdy zaproszony opiekun wspomina o postępach Twojego dziecka i o nowej umiejętności nabytej przez nie podczas konsultacji.
 • Możemy otrzymywać dotyczące Cię informacje od Twojego pracodawcy lub naszego partnera kanałowego, na przykład Twój służbowy adres e-mail lub inne identyfikatory mające na celu umożliwienie nam udzielenie Ci dostępu do usługi.
 • Informacje uzyskane na podstawie obserwacji Twojej aktywności w naszych usługach, na przykład za pośrednictwem plików cookie, innych standardowych technologii internetowych lub naszych rutynowych działań związanych z monitorowaniem i rejestrowaniem Twojego wykorzystywania naszych usług.
 • Gdy korzystasz z urządzenia podłączonego do Internetu, takiego jak monitory tętna, monitory aktywności i inne urządzenia, w tym do noszenia na ciele, które łączą się z naszymi usługami.

3.3 Gromadzone elementy danych osobowych

Gdy będziemy gromadzić dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, poinformujemy Cię dokładnie, jakie dane są gromadzone.

W przypadku Rethink Benefits At Home, dane te mogą obejmować:

 • Dane logowania (nazwa użytkownika i hasło).
 • Imię i nazwisko, pełnioną funkcję, adres e-mail, numer telefonu, kraj, stan (region) oraz miasto, w którym się znajdujesz.
 • Twój harmonogram spotkań z konsultantami behawioralnymi Rethink.
 • Informacje, które zdecydujesz się przekazać, tworząc profil dla swojego dziecka, na przykład imię i nazwisko dziecka, jego datę urodzenia, klasę, do której chodzi, zdjęcie oraz zaburzenia rozwojowe i związane z nimi obawy. Przekazywanie takich informacji jest całkowicie opcjonalne i nie stanowi warunku korzystania z usług.
 • Informacje dotyczące Twojego dziecka, które zdecydujesz się przekazać konsultantom behawioralnym Rethink podczas konsultacji pisemnej, telefonicznej lub wideo.
 • Wszelkie dotyczące Cię informacje, które ujawnisz podczas korzystania z otwartych funkcji usług. Możesz na przykład wspomnieć o ulubionym zajęciu Twojego dziecka podczas wideo-konsultacji z konsultantem behawioralnym Rethink lub przesłać zdjęcie Twojej rodziny do sekcji „Moje pliki” w jednej z usług.

W przypadku Rethink Benefits At Work, dane te mogą obejmować:

 • Dane logowania (nazwa użytkownika i hasło).
 • Imię i nazwisko, pełnioną funkcję, adres e-mail, numer telefonu, kraj, stan (region) oraz miasto, w którym się znajdujesz.
 • Twój harmonogram konsultacji z konsultantami ds. neuroróżnorodności Rethink.
 • Wszelkie dotyczące Cię informacje, które możesz ujawnić podczas konsultacji dotyczącej neuroróżnorodności z konsultantem Rethink. Możesz na przykład wspomnieć o swoich mocnych i słabych stronach jako pracownik lub kierownik.
 • Informacje pochodzące z realizowanych przez Ciebie modułów szkoleniowych, na przykład Twoja punktacja z quizu przeprowadzanego po ukończeniu modułu szkoleniowego poświęconego neuroróżnorodności.

W przypadku RethinkCare, dane to mogą obejmować:

 • Dane logowania (e-mail i hasło).
 • Imię i nazwisko oraz kraj zamieszkania.
 • „Polubione” przez Ciebie sesje i kursy.
 • Twoje oceny i opinie dotyczące naszej usługi.

Na publicznie dostępnych witrynach możesz podawać swoje dane osobowe w formularzu „Skontaktuj się z nami” lub w innych formularzach bądź za pośrednictwem czatu, funkcji „Wyślij nam e-mail” lub innych podobnych funkcji.

Gromadzimy dane osobowe od innych użytkowników usług dostępnych wyłącznie za pośrednictwem subskrypcji tylko w przypadku Rethink Benefits At Home. Przykładowo, podczas konsultacji z konsultantem Rethink członek grupy wsparcia może dobrowolnie przekazać nam informacje dotyczące Twoich interakcji z Twoim dzieckiem. Przypominamy, że wybór członków grupy wsparcia (np. małżonka/małżonek lub terapeuta) zapraszanych do uzyskania dostępu do usług należy wyłącznie do głównego posiadacza konta użytkownika. Główny posiadacz konta użytkownika określa również poziom dostępu poszczególnych osób do usług (przykładowo, czy dana osoba ma wgląd w notatki dotyczące sesji konsultacyjnej, czy nie).

Gdy otrzymujemy dotyczące Cię informacje od Twojego pracodawcy lub naszego partnera kanałowego, mogę one obejmować:

 • Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.
 • Inne informacje wybrane przez Twojego pracodawcę, które mają ułatwić segmentację raportów dotyczących użytkowania usług, na przykład Twoja lokalizacja lub dział, w którym pracujesz.
 • Numer pracownika lub podobny unikalny identyfikator.

Gromadzimy dane osobowe na podstawie obserwacji Twojej aktywności w naszych usługach:

 • Monitorujemy sposób, w jaki wykorzystujesz nasze treści dostępne wyłącznie za pośrednictwem subskrypcji. Mogą to być na przykład informacje dotyczące tego, ile czasu spędzasz na interakcjach z nimi oraz które sesje i kursy udało Ci się ukończyć.
 • Rutynowo monitorujemy Twoje użytkowanie naszych usług dostępnych wyłącznie za pośrednictwem subskrypcji i prowadzimy stosowne rejestry w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony usług oraz efektywnego wsparcia użytkowników.
 • Wykorzystujemy pliki cookie oraz inne standardowe technologie internetowe zarówno w naszych usługach dostępnych publicznie, jak i w usługach przeznaczonych wyłącznie dla subskrybentów. Pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie urządzenia użytkownika. Wykorzystujemy je, by gromadzić informacje o Twoim urządzeniu oraz Twoim sposobie korzystania z naszych usług, na przykład o tym, które strony odwiedzasz i jak dużo czasu na nich pozostajesz. Pliki cookie ułatwiają również między innymi logowanie się do naszych usług i poruszanie się po nich.

Gdy korzystasz z urządzenia do noszenia na ciele lub urządzenia połączonego albo produktu, który jest połączony z naszymi usługami, możemy otrzymywać określone dane związane z Twoją aktywnością fitness (np. liczba kroków), tętnem, poziomem tlenu we krwi, aktywnością związaną ze snem (np. liczba godzin snu), a także podobnego rodzaju dane dotyczące stanu fizjologicznego i aktywności.  Możemy również otrzymywać określone informacje na temat urządzenia do noszenia na ciele lub połączonego urządzenia lub produktu, takie jak numer seryjny, adres Bluetooth, UPC lub inne informacje związane z urządzeniem lub zakupem.

Dane Apple HealthKit

W związku z korzystaniem z aplikacji mobilnej RethinkCare możesz zdecydować się na udostępnianie Rethink informacji z Apple HealthKit.  Informacje, które zdecydujesz się wysłać z Apple HealthKit, będą wykorzystywane przez Rethink do świadczenia usług, na przykład polecania Ci treści.  Treści, które polecamy, nie powinny być traktowane jako porady medyczne i nie są przeznaczone do celów diagnostycznych.  Ponadto Rethink nie będzie wykorzystywać Twoich danych z Apple HealthKit w celach marketingowych ani reklamowych i nie będzie udostępniać tych informacji osobom trzecim.

 

4. Jak wykorzystujemy dane osobowe użytkownika

Spółka Rethink Benefits nigdy nie będzie sprzedawać Twoich danych osobowych.

Spółka Rethink Benefits może wykorzystywać Twoje dane osobowe do następujących celów:

 • W celu świadczenia naszych usług, na przykład do zarządzania logowaniami oraz utrzymywania bezpieczeństwa i poufności danych zawartych w naszych usługach; do umawiania i odbywania konsultacji z naszymi konsultantami; do przekazywania Ci niezbędnych informacji dotyczących naszych usług; do rekomendowania Ci treści w oparciu o określone przez Ciebie potrzeby Twojego dziecka; do zapewniania pomocy technicznej; oraz do monitorowania zgodności z naszymi Warunkami użytkowania.
 • Jeśli będzie to zgodne z mającymi zastosowanie przepisami prawa, możemy wysyłać Ci komunikaty marketingowe dotyczące produktów Rethink, które w naszej ocenie mogą Cię zainteresować (Sekcja 9 zawiera informacje dotyczące rezygnacji z otrzymywania takich wiadomości).
 • Aby umożliwić nam usprawnianie naszych usług oraz doświadczeń naszych klientów, na przykład poprzez identyfikowanie elementów naszych usług, które uważasz za przydatne lub trudne w obsłudze. Informacje wykorzystywane w tym celu zazwyczaj nie pozwalają na bezpośrednie zidentyfikowanie Cię jako osoby.
 • W celu udzielania odpowiedzi na wnioski i pytania, w tym zadawane za pośrednictwem formularzy lub funkcji czatu.

Zgodność przetwarzania z prawem w odniesieniu do Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE (RODO)

Rozporządzenie RODO wymaga od nas, abyśmy przedstawili osobom mieszkającym w Unii Europejskiej, Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Wielkiej Brytanii („RODO UK”) podstawy prawne przetwarzania przez nas ich danych osobowych. Nasza podstawa prawna zależy od celu przetwarzania:

Cel przetwarzaniaPodstawa prawna
W celu świadczenia naszych usługRODO art. 6 ust. 1 lit. a) – Twoja zgoda.
W celu udzielenia odpowiedzi na wnioski lub pytania (w naszych usługach dostępnych publicznie)RODO art. 6 ust. 1 lit. (b) — w celu podjęcia kroków na Twoje żądanie przed zawarciem umowy.
W celu reklamowania Ci naszych usługRODO art. 6 ust. 1 lit. (b) — Twoja zgoda.
Aby umożliwić nam usprawnienie naszych usługRODO art. 6 ust. 1 lit. (f) — nasze uzasadnione interesy związane z usprawnieniem naszych usług i mediów internetowych.

 

5. Ujawnianie Twoich danych osobowych

Odbiorcy, którym ujawniamy Twoje dane osobowe, zależą od konkretnych elementów danych oraz celów, dla których je wykorzystujemy. Twoje dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

 • Pracownicy i wykonawcy Rethink: Personel ten realizuje zadania, które wymagają dostępu do Twoich informacji (zgodnie z zapotrzebowaniem). Jest on związany warunkami zatrudnienia, które obejmują zobowiązanie do zachowywania poufności i bezpieczeństwa danych osobowych oraz przeszedł odpowiednie szkolenie w zakresie przepisów prawa USA mających zastosowanie do zdrowotnych danych osobowych.
 • Dostawcy usług („podmioty przetwarzające dane”): Korzystamy z pomocy dostawców usług, którzy wykonują na naszą rzecz pewne zadania, takie jak hosting naszych usług na platformie przetwarzania w chmurze lub zapewnianie nam usługi bezpiecznych połączeń wideo. Dostawcy usług przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami. Są oni umownie zobowiązani do chronienia Twoich danych i nie mogą wykorzystywać ich do własnych celów.
 • Inne osoby trzecie: Możemy ujawniać dane pozbawione elementów pozwalających na identyfikację osobom trzecim, na przykład partnerom biznesowym lub organizacjom prowadzącym badania. Informacje „pozbawione elementów pozwalających na identyfikację” są pozbawione atrybutów, które pozwalają powiązać je z konkretną osobą i które nie mogłyby zostać z tą osobą powtórnie powiązane.
 • Raporty dotyczące użytkowania usług:
  • Nasi partnerzy kanałowi: Ujawniamy informacje dotyczące użytkowania treści (na przykład informacje dotyczące rozpoczętych lub ukończonych kursów oraz częstotliwości logowania się w usługach) naszym partnerom kanałowym, aby umożliwić im świadczenie usług Twojemu pracodawcy (na przykład zarządzania programami motywacyjnymi opartymi na użytkowaniu). W przypadku Rethink Benefits At Home, informacje takie nie określają treści, z którymi wchodzisz w interakcje — na przykład faktu, że wyświetlasz film o tym, jak uczyć autystyczne dziecko nowych umiejętności. Ponadto, dla uniknięcia wątpliwości, nie ujawniamy naszym partnerom kanałowym profilu Twojego dziecka ani informacji dotyczących Twoich interakcji z naszymi konsultantami behawioralnymi lub zajmującymi się neuroróżnorodnością.
  • Twój pracodawca: Możemy przekazywać twojemu pracodawcy zagregowane dane dotyczące korzystania z naszych usług. Dane takie nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na zidentyfikowanie Cię jako osoby.
 • Ujawnianie informacji mające zastosowanie wyłącznie do określonych usług:
  • Rethink Benefits At Home: (1) Dane osobowe zgromadzone w naszym środowisku Rethink Benefits At Home mogą być ujawniane innym upoważnionym użytkownikom usług. Upoważnieni użytkownicy oraz zakres ich dostępu do usług są określane przez głównego posiadacza konta użytkownika. (2) Przypominamy, że pracodawca, który zapewnia Ci możliwość korzystania z Rethink Benefits At Home jako świadczenie, nie jest użytkownikiem usług, a Twoje dane osobowe nie są mu ujawnianie, z wyjątkiem przypadków określonych w sekcji bezpośrednio poprzedzającej niniejszy ustęp.
  • Rethink Benefits At Work: Przypominamy, że usługa Rethink Benefits At Work nie została opracowana z myślą o ujawnianiu konsultantom Rethink informacji pozwalających na identyfikację osób, których dotyczą konsultacje, a głównym posiadaczom kont użytkowników odradza się ujawnianie takich informacji konsultantom.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy ujawniliśmy „dostawcom usług” (zdefiniowanym powyżej) następujące kategorie danych osobowych:

 • Identyfikatory, takie jak Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa użytkownika oraz adres IP.
 • Dodatkowe dane osobowe określone przez stosowne przepisy prawa stanowego USA: adres, numer telefonu.
 • Aktywność internetowa / zużycie Internetu w naszych witrynach i aplikacjach.
 • Chronione kategorie danych oraz „szczególne kategorie danych osobowych” UE, takie jak płeć i dane dotyczące zdrowia.

Będziemy również ujawniać Twoje dane osobowe w następujących szczególnych okolicznościach:

 • Zdarzenie korporacyjne: Twoje dane mogą zostać przesłane do osób trzecich w wyniku fuzji, przejęcia lub podobnego zdarzenia korporacyjnego dotyczącego Rethink.
 • Zobowiązanie prawne: Będziemy ujawniać Twoje dane osobowe agencjom rządowym, organom ścigania, sądom oraz innym organom władzy i stronom, jeśli będzie to wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa. Przypominamy, że informacje, które przekazujesz spółce Rethink, w tym naszym konsultantom behawioralnym podczas konsultacji, mogą nie być objęte tajemnicą lekarską.
 • Żywotne interesy osoby: Jeśli na podstawie informacji opublikowanych lub przekazanych w związku z naszymi usługami możemy powziąć uzasadnione przekonanie, że zagrożone są żywotne interesy konkretnej osoby, ujawnimy stosowne dane osobowe odpowiednim stronom, aby pomóc takiej osobie.
 • Ochrona interesów Rethink: Jeśli zezwalają na to stosowne przepisy prawa, możemy ujawnić dane osobowe naszym profesjonalnym doradcom i innym wykwalifikowanym stronom, jeśli zgodnie z naszym uzasadnionym przekonaniem jest to konieczne w celu ochrony naszych kluczowych interesów biznesowych.

 

6. Bezpieczeństwo informacji

Stosujemy techniczne, fizyczne i administracyjne środki bezpieczeństwa odpowiednie dla kategorii danych osobowych przetwarzanych w naszych usługach. Środki te obejmują między innymi: szyfrowanie danych w spoczynku oraz podczas przemieszczania ich, ograniczenie dostępu do danych w oparciu o pełnioną rolę, zapory ogniowe oraz oprogramowanie antywirusowe. Więcej informacji dotyczących naszych praktyk znajduje się w naszym oświadczeniu dotyczącym Standardów bezpieczeństwa informacji.

Ze szczególną troską chronimy danych o diagnozach, leczeniu i wynikach konkretnych osób. Rethink posiada certyfikat HITRUST CSF. HITRUST CSF to struktura bezpieczeństwa i prywatności, która obejmuje, między innymi, standardy HIPAA oraz standardy Narodowego Instytutu Standaryzacji i Technologii (National Institute for Standards and Technology, NIST).

Niezależnie od tego jak starannie zabezpieczamy Twoje dane, niestety nie możemy zagwarantować, że ich bezpieczeństwo nigdy nie zostanie naruszone przez przypadek lub w wyniku działań niezgodnych z prawem.

 

7. Przechowywanie danych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, w których dane takie zostały zgromadzone, oraz do wywiązania się z naszych zobowiązań prawnych, księgowych lub sprawozdawczych, a także do rozstrzygania sporów oraz egzekwowania naszych Warunków użytkowania.

Znajdująca się poniżej sekcja 9 niniejszego Powiadomienia określa przysługujące Ci prawa do zażądania usunięcia Twoich danych poza naszym normalnym harmonogramem przechowywania danych oraz do wycofania wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

 

8. Przesyłanie danych pomiędzy krajami

Spółka Rethink ma swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Twoje dane osobowe są przechowywane w naszych systemach w USA i nie są przesyłane dalej do innych jurysdykcji.

Jeśli mieszkasz w Unii Europejskiej, Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Wielkiej Brytanii, przypominamy, że Komisja Europejska nie wydała nieograniczonej decyzji dotyczącej adekwatności dla USA. Uzyskujemy Twoją wyraźną zgodę na przesyłanie Twoich danych do USA i nie możemy świadczyć naszych usług bez takiej zgody.

 

9. Przysługujące Ci prawa

Na mocy przepisów USA oraz przepisów międzynarodowych przysługują Ci różne prawa dotyczące danych osobowych Twoich lub Twojego dziecka. Mogą one obejmować prawo do:

 • Uzyskania dostępu do dotyczących Cię danych osobowych, które przechowujemy
 • Sprostowania nieprawidłowych lub nieaktualnych danych osobowych
 • Zażądania usunięcia Twoich danych osobowych
 • Ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • Przeniesienia danych: Otrzymania Twoich danych osobowych w gotowym do użytku formacie
 • Sprzeciwienia się przetwarzaniu danych, którego podstawą prawną jest realizacja naszych uzasadnionych interesów

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz w dowolnym momencie wycofać taką zgodę.

Powiadomienie o wycofaniu zgody oraz inne żądania dotyczące skorzystania z przysługujących Ci praw prywatności powinny być kierowane do nas na adres wskazany w sekcji 10 poniżej.

Jeśli wydaje Ci się, że naruszyliśmy przysługujące Ci prawa prywatności, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli podjąć próbę rozwiązania zaistniałego problemu. Jeśli jednak jesteś mieszkańcem UE/EOG/UK, masz prawo złożyć skargę do odpowiedniego lokalnego organu nadzorczego UE/EOG lub — w przypadku mieszkańców UK — do ICO.

9.1 Marketing

W dowolnym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania od nas komunikatów marketingowych, na przykład za pośrednictwem opcji „zakończ subskrypcję” w wiadomości e-mail lub odpowiadając „STOP” na otrzymaną wiadomość tekstową.

Jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo miejscowe, uzyskamy Twoją uprzednią zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych. W dowolnym momencie możesz wycofać taką zgodę, korzystając z funkcji „zakończ subskrypcję” lub podobnej funkcji znajdującej się w wiadomości marketingowej. Możesz również skontaktować się z nami w tej sprawie, korzystając z danych kontaktowych zawartych w sekcji 10 poniżej.

Przypominamy, że jeśli jesteś użytkownikiem naszych usług dostępnych wyłącznie za pośrednictwem subskrypcji, nadal możesz otrzymywać od nas komunikaty związane z usługami, nawet po wycofaniu zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych. Komunikaty związane z usługami zawierają ważne informacje dotyczące usługi, której jesteś użytkownikiem.
 

10. Skontaktuj się z nami

Inspektor ochrony danych:[email protected] lub +1 646 257 2919 wewn. 800

Rethink Benefits
49 West 27th Street, 8th Floor
New York, NY 10001
USA

Przedstawiciel w UE:

MyEDPO Ltd,
Unit 3d North Point House,
North Point Business Park,
New Mallow Road,
Cork, Irlandia
[email protected] lub +44 203 870 3376.